Slide 3

Een gesprek: Hoe verbeter je de situatie voor de jonge onderwijsprofessional?

Eind juli schoven Onderwijslabbers Lotte de Rooij en Robbert van der Pluijm op een zonnig terras aan bij Menno Lagerwey (student tweedegraads lerarenopleiding wiskunde), Diederik de Graaf en Pieter Jan Visser (beiden student pabo). Wat deze heren gemeen hebben? Ze staan op het punt om een jonge onderwijsprofessional te worden, denken graag mee over hoe […]

Adviesgroep HvA en UvA

Laatste blog artikel

Ben je net docent of bijna zover? Wij zijn benieuwd naar jouw mening!

Onderwijslab wil samen met startende docenten werken aan toekomst- en generatieproof onderwijs. De visie van Onderwijslab over wat toekomst- en generatieproof onderwijs is staat beschreven in de publicatie ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet…’, die hier te downloaden is. Ben je (bijna) docent? Wij willen graag jouw mening over het onderwijs en jouw visie […]

Onderwijslabonderzoek

Video

Wat of wie is Onderwijslab?


In de publicatie presenteert Onderwijslab de thema´s, uitgangspunten en ideeën van een groep jonge onderwijsprofessionals die verder kijkt dan hun schoolmuren dik zijn. Een blik op de onderwijstoekomst, onze toekomst.

Download de publicatie

Visie

Verandering is de enige constante die wij kennen. Er is een onderwijssysteem nodig dat zich kan aanpassen aan een veranderende maatschappij/ arbeidsmarkt en unieke behoeften van de generatie Einstein en daarna.

De visie van Onderwijslab is een onderwijsvisie gebaseerd op de lange termijn. Dit zodat ook voor de komende generatie(s) het onderwijs van waarde blijft voor hun persoonlijke ontwikkeling en voorbereiding op de samenleving.

Bijdragen aan de vorming en de verwezenlijking van deze visie zorgt ervoor dat de jonge docenten zich committeren aan hun vak, school en leerlingen/studenten, in plaats van dat ze worden gevraagd hun eigen ideeën af te leren.

Onderwijslab wil verbindingen tussen de generaties te leggen. Onderwijs gaat in essentie om de (kennis)uitwisseling van generaties. Niet alleen het overdragen van kennis en kunde maar om het leren van elkaar.

De grote uittocht

We staan voor een belangrijk moment in de doorontwikkeling van het Nederlandse onderwijs.

Het onderwijs is met een gemiddelde leeftijd van ruim 45 jaar de meest vergrijsde sector in Nederland. Wanneer geen rekening wordt gehouden met het ondersteunende personeel ligt de gemiddelde leeftijd zelfs nog hoger. Volgens het onderzoek ´De grote uittocht´ van het ministerie van BZK werd gesteld dat in 2020 ruim 70% van alle docenten die in 2010 werkzaam zijn, zijn uitgetreden.

Dit is niet alleen een kwantitatief probleem, het heeft ook impact op de kwaliteit van ons onderwijs. Vele jaren kennis en ervaring zullen verloren gaan (de zogenaamde ‘braindrain’) en deze kennis en ervaring nu juist hard nodig is omdat de kwaliteit van de lerarenopleiding al jaren onder druk staat.

Toekomstproof en generatieproof

Elke ontwikkeling kun je zien als een bedreiging of als een kans. Wij kiezen voor het laatste. De grote uittocht biedt een uitgelezen mogelijkheid aan de jonge generatie docenten, die hun hart hebben verpand aan het onderwijs en hier hun carrière tot volle bloei willen laten komen, om van zich te laten horen en mee te praten over hoe het onderwijs er in de toekomst uit kan zien, zodat zij kunnen bijdragen aan de verwezenlijking hiervan.

Deze nieuwe onderwijsprofessional speelt een belangrijke, misschien in aanloop naar de uittocht en bijbehorende braindrain, cruciale rol bij het ‘toekomstproof´ en ´generatieproof´ maken van het onderwijssysteem.Publicatie

Er bestaat een enorme potentie bij de jonge onderwijsprofessional. Hoe sneller dit bekrachtigd wordt, hoe meer onze toekomstige lerenden hiervan profiteren.

In de publicatie presenteert Onderwijslab de thema´s, uitgangspunten en ideeën van een groep jonge onderwijsprofessionals die verder kijkt dan hun schoolmuren dik zijn. Een blik op de onderwijstoekomst, onze toekomst. Er is gekozen voor een lange termijn perspectief op onderwijs, de horizon is het jaar 2030. Hiermee hebben we voor onszelf ruimte gecreëerd om creatief na te denken zonder bij voorbaat moedeloos te worden van veel vastgeroest beleid. Bovendien biedt het ons de kans om bij de grote uittocht in het jaar 2020 de verandering in te zetten, zodat er in 2030 een toekomst- en generatieproof onderwijssysteem staat.

Download de publicatie

Van de 430.000 onderwijsprofessionals die nu werkzaam zijn in het onderwijs, zijn er nog maar 130.000 werkzaam in het jaar 2020.